Inter Bus Cho Phép Ký Gửi Hành Lý Online

Ngày đăng: 06/10/2020Chuyên Mục Ký Gửi Hàng Hoá Online  

Chỉ cần gõ “Gửi Hành Lý” khi inbox chúng tôi trên Messenger :

: https://www.fb.com/interbuslinesvn/inbox  

hoặc

: https://www.messenger.com/t/interbuslinesvn

Hệ thống tự động sẽ hướng dẫn bạn đăng ký gửi hành lý online ngay trong tíc tắc  

Để Nỗi Lo Thất Lạc Đồ Chỉ Là Chuyện Nhỏ!