[Hướng Dẫn - Khách Hàng] Đặt & Mua Vé Xe Đi Hà Nội - Sapa

Ngày đăng: 08/03/2021


Hướng Dẫn Đặt Vé Trên Website: https://interbuslines.com/

Bước 1: Truy Cập Website Đặt Vé
Bước 2: Bắt Đầu Đặt Vé
Bước 3: Chọn Thời Gian , Loại Xe , Chiều Đi/ Chiều Về
Bước 4: Điền Thông Tin Đặt Vé
Bước 4: Thanh Toán Hoàn Thành Quá Trình Đặt Vé

*Lưu Ý: Sau khi hoàn thành thanh toán , hệ thống tin nhắn tự động của Inter Bus Lines sẽ gửi Một Tin Nhắn Xác Nhận Thông Tin Đặt Vé vào máy điện thoại của  Quý Khách.

Quý Khách Hàng sử dụng Tin Nhắn Vé Điện Tử  đã được nhận để lên xe!


tiện ích đa phương tiện

tiện ích đa phương tiện