[Hướng Dẫn] Đặt vé cho khách hàng dành cho Đại Lý

Ngày đăng: 24/12/2020

Video hướng dẫn  Quý Đối Tác check vé , check chỗ , đặt vé  , giữ vé & xuất vé dành cho Khách Hàng qua ứng dụng quản lý online của chúng tôi.

Đường link đăng nhập dành cho Đối Tác/ Đại Lý:

https://quantri.phanmemnhaxe.com/