Thay Đổi Địa Chỉ Văn Phòng Sapa

Ngày đăng: 15/11/2021

Văn Phòng Inter Bus Lines tại Sapa

Quý Khách Hàng / Đối Tác Chú Ý

Từ ngày 16/11/2021 Văn Phòng Inter Bus Lines tại Sapa đổi sang địa chỉ mới tại:

+ Số 436 Điện Biên Phủ, Thị Xã Sapa, Tỉnh Lào Cai.

Quý Khách Hàng , Quý Đối Tác vui lòng lưu ý và cập nhật thông báo này!

Trân trọng!